ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 1 Μάρτιος, 2019 - 12:15

Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται, ώστε να εντοπίζουν τα κατάλληλα Προγράμματα, να συγγράφουν Ανταγωνιστικές Προτάσεις, να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα Έργα με Ποιότητα και Αξιοπιστία και να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό Έλεγχο από τους φορείς Διαχείρισης, βάσει και του Νόμου 4314/2014, ο οποίος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

http://www.abpm.gr/seminaria/57-diaxeirisi-programmaton-espa/event_details?utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=ESPA&utm_campaign=GR1

http://www.abpm.gr/seminaria/58-diaxeirisi-programmaton-espa-thessaloniki/event_details?utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=ESPA&utm_campaign=GR1

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal