6ος Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός ψηφιακής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Ennovation

H υποβολή ιδεών είναι μέχρι τις 10 Μαΐου 2013 και δεν απαιτεί πλήρες
επιχειρηματικό σχέδιο παρά μόνο μία αρχική περιγραφή μερικών σελίδων.

*       Για τις προτάσεις που θα διακριθούν προβλέπονται αξιόλογα χρηματικά
έπαθλα, υποτροφίες αλλά και δυνατότητες χρηματοδότησης.
*       Η συμμετοχή είναι ανοιχτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετέχουν
Φοιτητές Πανεπιστημίων (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, από όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ
της χώρας και του εξωτερικού, από όλους τους κλάδους σπουδών) σε ομάδες από
2 έως 5 άτομα.

Περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια για τη συγγραφή της πρότασης μπορείτε να
βρείτε στο  <http://www.ennovation.eu/?lang=EL> σύνδεσμο  ή στη
<http://ecs.ihu.edu.gr/innovation> Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του  <http://www.ihu.edu.gr/> Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος που προσφέρει σεμινάρια και κατ' ιδίαν υποστήριξη στις ομάδες από τη
Β. Ελλάδα καθ'όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal