1η έρευνα για τις επιχειρηματικές προθέσεις Αποφοίτων ΑΕΙ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Hellenic StartUps Association

Είστε απόφοιτος ΑΕΙ (με ή χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα) και θέλετε να
μάθετε τα αποτελέσματα της 1η έρευνας που διεξάγεται στην Ελλάδα για τις
επιχειρηματικές προθέσεις Αποφοίτων ΑΕΙ;

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε στοιχεία και στη συνέχεια δεσμευόμαστε να
σας στείλουμε άμεσα ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα της έρευνας, και το σύνδεσμο
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με λεπτομερή στοιχεία της έρευνας.

Το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσετε (χρειάζονται περίπου 10?) σχεδιάστηκε
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εντάσσεται στο ερευνητικό
πρόγραμμα του 2013 "Νεολαία σε Δράση" του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Εκπαίδευση και
Πολιτισμός).

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

Αν είστε απόφοιτος/απόφοιτη ΑΕΙ και έχετε δική σας επιχείρηση, επισκεφτείτε
το σύνδεσμο:
<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHhNT05
4Y2g4RXNqclRWS1lVRzgwd3c6MA
>
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHhNT054
Y2g4RXNqclRWS1lVRzgwd3c6MA

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal