Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηματικότητα

Για να επανέλθει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες. Με 4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, οι νέες επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι εκείνες που δημιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Για τον λόγο αυτό, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, υπέβαλε σήμερα σχέδιο δράσης με σκοπό να υποστηρίξει τους επιχειρηματίες και να αλλάξει ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία στην Ευρώπη. Το σχέδιο υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προκειμένου να διαμορφωθούν νέες γενιές επιχειρηματιών και περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες και οι άνεργοι.

Το υψηλό επίπεδο ανεργίας στην ΕΕ αφήνει αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ενέργειες για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, όπως φιλόδοξα μέτρα για να διευκολυνθεί η δημιουργία εταιρειών καινοτομίας και νέων επιχειρήσεων, να γίνονται πιο επιτυχημένες μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες μετά από πτώχευση.

Σχέδιο δράσης για την Επιχειρηματικότητα το 2020

Η επιχειρηματική εκπαίδευση συνεπάγεται αύξηση των νέων εταιρειών

Το 15% με 20% των σπουδαστών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μίνι εταιρειών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα ιδρύσουν αργότερα τη δική τους εταιρεία, ποσοστό που αποτελεί περίπου τρεις έως πέντε φορές μεγαλύτερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα μπορεί να τονώσει τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και υψηλής ανάπτυξης υποστηρίζοντας οικοσυστήματα επιχειρήσεων, συνεργασίες και βιομηχανικές συμμαχίες.

Το σχέδιο καλύπτει επίσης έξι βασικούς τομείς όπου απαιτούνται ενέργειες ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματίες θα μπορούν να αναπτύσσονται και να ευημερούν:

- Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: εκτός από την ενίσχυση των σημερινών χρηματοδοτικών μέσων, η Επιτροπή προτείνει επίσης να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αγορά για μικροχρηματοδοτήσεις και να απλουστευτούν οι φορολογικές δομές ώστε να δοθεί στις ΜΜΕ η δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια μέσω άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων (όπως μίνι-ομόλογα, διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση – crowd funding και επιχειρηματικοί άγγελοι).

- Υποστήριξη κατά τις κρίσιμες φάσεις του επιχειρηματικού κύκλου ζωής:  Δεδομένου ότι περίπου το 50% των επιχειρήσεων αποτυγχάνουν κατά τα πρώτα πέντε χρόνια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για να βοηθήσουν τις νέες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν αυτή την κρίσιμη περίοδο, όπως η διαχείριση της κατάρτισης, καθοδήγηση σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη, και τη δικτύωση με ομότιμα δίκτυα, με δυνητικούς προμηθευτές και με πελάτες.

- Ενεργοποίηση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιακή εποχή: Οι ΜΜΕ αναπτύσσονται δύο έως τρεις φορές πιο γρήγορα όταν αξιοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών – ΤΠΕ. Η ενίσχυση της υποστήριξης για διαδικτυακές νέες εταιρείες και η βελτίωση των δεξιοτήτων μπορούν να βοηθήσουν τόσο επιχειρηματίες του διαδικτύου όσο και τις πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις.

- Ευκολότερη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης: Κάθε χρόνο περίπου 450 000 επιχειρήσεις με 2 εκατομμύρια εργαζομένους μεταβιβάζονται σε νέους ιδιοκτήτες σε όλη την Ευρώπη με αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 150 000 εταιρειών με 600 000 θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση των αγορών για επιχειρήσεις και την εξάλειψη των φραγμών στις διασυνοριακές μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.

- Δεύτερες ευκαιρίες για τους έντιμους επιχειρηματίες μετά την πτώχευση: Η συντριπτική πλειονότητα (96%) των πτωχεύσεων οφείλεται σε μια σειρά από καθυστερημένες πληρωμές και άλλα πρακτικά προβλήματα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις «δεύτερης ευκαιρίας» είναι πιο επιτυχημένες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να μη γίνεται πλέον εστίαση στις εκκαθαρίσεις και δίνεται βοήθεια στις επιχειρήσεις ώστε να ξεπερνούν τις οικονομικές τους δυσκολίες (IP/12/1354).

- Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει σταθερές προσπάθειες για τη μείωση του κανονιστικού φόρτου.

Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να προωθήσει την επιχειρηματικότητα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού:

- Επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών – το γεγονός ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 34,4% των αυτοαπασχολουμένων στην Ευρώπη δείχνει ότι χρειάζονται περισσότερη ενθάρρυνση και υποστήριξη για να γίνουν επιχειρηματίες.

- Ηλικιωμένοι – οι επιχειρηματίες που έχουν συνταξιοδοτηθεί κατέχουν πολύτιμη τεχνογνωσία που θα πρέπει να μεταβιβάζεται στις μελλοντικές γενιές ώστε να μπορούν ευκολότερα να ιδρύουν εταιρείες.

- Δεδομένου ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην αγορά εργασίας, η αυτοαπασχόληση είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για την οικονομική τους χειραφέτηση και την κοινωνική τους ένταξη. 

- Η υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης  για τους ανέργους θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάρτιση, επιχειρηματικές συμβουλές και καθοδήγηση.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη, επιχειρηματικές οργανώσεις και άλλους σημαντικούς παράγοντες προκειμένου να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης με την προοπτική να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση, το οποίο περιλαμβάνει επίσης έναν χάρτη πορείας με συγκεκριμένους στόχους και ημερομηνίες ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

Το 37% των Ευρωπαίων θα ήθελαν να έχουν δική τους επιχείρηση

Σχεδόν 4 στους 10 Ευρωπαίους θα ήθελαν, αν  μπορούσαν, να έχουν δική τους επιχείρηση. Εάν το δυναμικό αυτό μπορούσε να αξιοποιηθεί, εκατομμύρια νέες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προστεθούν στα σχεδόν 21 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕΕ. Διάφορα εμπόδια αποτρέπουν τους Ευρωπαίους από το να επιλέξουν την αυτοαπασχόληση και συγκεκριμένα ο φόβος της πτώχευσης και ο κίνδυνος του μη τακτικού εισοδήματος. Το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και πέρα από αυτήν» (FL354 ), που παρουσιάστηκε σήμερα από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, υπογραμμίζει επίσης ότι το 2009 περισσότεροι Ευρωπαίοι (45%) ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι. Πρόκειται για μείωση κατά 20% μέσα σε τρία χρόνια, η οποία αποτυπώνει τη σημερινή οικονομική κατάσταση με τις λιγότερο ελπιδοφόρες επιχειρηματικές της προοπτικές.

Πηγή:diorismos.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal