ΤΕΕ/ΤΚΜ: Τριήμερο Υποστήριξης Επιχειρηματικών ιδεών Μηχανικών, 27, 28 & 31 Μαϊου

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος-Τμήμα Κεντικής Μακεδονίας διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη στις 27, 28 και 31 Μαϊου εκδήλωση με σκοπό την προώθηση ιδεών Μηχανικών σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και επενδυτές προκειμένου να βοηθηθούν στην υλοποίηση των ιδεών τους.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει σεμινάριο-workshop , αλλά και παρουσιάσεις προτάσεων που έχουν  υποβληθεί.

Μέσα στις υποβληθήσες προτάσεις περιλαμβάνεται και η πρόταση με τίτλο "ECODOME", που είναι μια ιδέα που υλοποιείται στα πλαίσια του "Φυτωρίου Ιδεών" από την ομάδα ανάπτυξης του πρωτοτύπου LEGODOME, ενώ μια δεύτερη ιδέα από μια χανιώτικη ομάδα είναι η bookeat.gr.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και σε livestreaming.

Πηγή: http://www.tuc.gr/1893+M51fb4c785d1.html?utm_source=twitterfeed&utm_medi...

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal