ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Αθήνα: Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Θεσσαλονίκη: Τρίτη 14 Μαΐου 2019

Η εφαρμογή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στον χώρο των Επιχειρήσεων οδηγεί σε έλεγχο των Συναισθημάτων, στην Αυτοσυγκράτηση σε καταστάσεις θυμού, σε Παρακίνηση των εργαζομένων, σε βελτίωση της Ενσυναίσθησης, στην Έμπνευση και Παρακίνηση της Ομάδος, στην Ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων Αποτελεσματικής Ηγεσίας, με αποτέλεσμα τη Δημιουργία εξαιρετικού Εργασιακού Κλίματος και τη Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος Υψηλών Επιδόσεων, ιδιαιτέρως στον τομέα των Πωλήσεων και στην Εξυπηρέτηση των Πελατών.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

http://www.aptraining.gr/?option=com_icagenda&view=list&layout=event&Itemid=609&id=165&utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=EI&mc_eid=tania%5eteipat.gr&utm_campaign=GR1

http://www.aptraining.gr/?option=com_icagenda&view=list&layout=event&Itemid=609&id=166&utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=EI&mc_eid=tania%5eteipat.gr&utm_campaign=GR1

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal