Συμμετοχή Φοιτητών στην GREEK INNOVATION EXPO 2013

Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων<http://greekinnovationexpo.gr/gie-2013/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/>  που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της GREEK INNOVATION EXPO 2013<http://greekinnovationexpo.gr/> προγραμματίζετε και μία εκδήλωση/ημερίδα στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν φοιτητές από ΑΕΙ & ΤΕΙ των οποίων οι επιχειρηματικές Ιδέες έχουν διακριθεί σε Διαγωνισμούς Καινοτομίας που έχουν διοργανώσει οι ΜΟΚΕ/ΔΑΣΤΑ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τα τελευταία 2 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ημερίδας οι φοιτητές που έχουν διακριθεί θα μπορούν να παρουσιάσουν (10-20 λεπτά) τις Ιδέες τους.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal