Σεμινάριο "IT Security"

Αθήνα: Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 (09:30 - 17:00) Crowne Plaza Hotel

Θεσσαλονίκη: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 (09:30 - 17:00) Grand Hotel Palace

Το Σεμινάριο αυτό είναι ένα πρακτικό βοήθημα που προσφέρει την απαιτούμενη Τεχνογνωσία για τη διασφάλιση της Ακεραιότητας και της Εμπιστευτικότητας των πάσης φύσεως Πληροφοριακών Δεδομένων και Υποδομών που αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για κάθε Επιχείρηση.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

http://www.ibcl.gr/seminaria/92-it-security/event_details?utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOIT&utm_campaign=SM

http://www.ibcl.gr/seminaria/100-it-security-thessaloniki/event_details?utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOIT&utm_campaign=SM

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal