Προκήρυξη του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ - Οδηγός και Παραρτήματα

Εκδόθηκε από χθες 14/01/2013 ο οδηγός, η πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=475

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal