ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Collection Management & Credit Control

   
   
   

Αθήνα: Τρίτη 7 Μαΐου 2019
(9:30 - 17:00)
Crowne Plaza Hotel

Θεσσαλονίκη: Τρίτη 16 Απριλίου 2019
(9:30 - 17:00)
Grand Hotel Palace

Το Σεμινάριο αυτό, βασισμένο στην εμπειρία του Εισηγητή στην Οργάνωση Διαχείρισης Εισπράξεων και Credit Control, σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές Εταιρείες, παρουσιάζει τις Τεχνικές Αποδοτικών Εισπράξεων και επιτυχημένης Λειτουργίας του Credit Control, καθώς και τον τρόπο διαμόρφωσης της κατάλληλης Πιστωτικής Πολιτικής σε νέους και παλαιούς Πελάτες, με βάση την ABC Ανάλυση των Πελατών και άλλα Εργαλεία.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

http://www.aptraining.gr/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&Itemid=609&id=61&utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOEISPRAXEIS&utm_campaign=SM

http://www.aptraining.gr/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&Itemid=609&id=62&utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOEISPRAXEIS&utm_campaign=SM

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal