ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019, Αθήνα

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, Θεσσαλονίκη

Με το σεμινάριο αυτό προσφέρουμε στην Ελληνική αγορά το πιο Ολοκληρωμένο μοντέλο με το οποίο καλλιεργείται ουσιαστικά η Παρακίνηση και η ενδυνάμωση του προσωπικού μέσω βιωματικών ασκήσεων, ιδιαίτερα δε στον τρόπο με τον οποίο δίνεται η αναγνώριση της καλής επίδοσης, καθώς και στον τρόπο που ασκείται η εποικοδομητική αρνητική κριτική στον εργαζόμενο, με άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

http://www.aptraining.gr/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&Itemid=609&id=151&utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOMOTIVHR&utm_campaign=SM

http://www.aptraining.gr/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&Itemid=609&id=152&utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOMOTIVHR&utm_campaign=SM

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal