ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019, Αθήνα

 Πέμπτη , 9 Μαΐου 2019, Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο αυτό, τα Στελέχη των Πωλήσεων θα έχουν βοηθηθεί σημαντικά, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια της Διαδικασίας της Πώλησης B2B, με συγκροτημένη και δομημένη προσέγγιση.

 Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες:

http://www.aptraining.gr/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&Itemid=609&id=163&utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOBTWOB&utm_campaign=SM

 http://www.aptraining.gr/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&Itemid=609&id=164&utm_source=EM2019&utm_medium=EMAIL&utm_content=DIPLOBTWOB&utm_campaign=SM

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal