Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: International Management

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ενδιαφέρον μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη θεματική περιοχή: International Management που πραγματοποείται στο HFU Business School στην πόλη Schwenningen της Γερμανίας.

Περισσότερες πλήροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο που επισυνάπτεται καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο: www.imm.hs-furtwangen.de

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal