Η ψηφιακή καινοτομία το κλειδί της επιτυχίας στους κλάδους Ψυχαγωγίας & ΜΜΕ

Σύμφωνα με την παγκόσμια ετήσια επισκόπηση της PwC για τον κλάδο της Ψυχαγωγίας & των ΜΜΕ 2013-2017, ενώ η αγορά των μη-ψηφιακών μέσων θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί την ερχόμενη πενταετία, η ανάπτυξη του κλάδου θα προέλθει από τις δαπάνες για την ψηφιακή διανομή των μέσων.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η διαρκής ψηφιακή καινοτομία αποτελεί πια το κλειδί της επιτυχίας στην κατεύθυνση αυτή.

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις διαφέρουν για κάθε αγορά και τμήμα του κλάδου.

Το 2014, τα έσοδα από τις υπηρεσίες mobile internet υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 259 δισ. δολάρια και θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής δαπάνης για πρόσβαση στο internet, ξεπερνώντας την αντίστοιχη δαπάνη για σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση στο internet. Οι δαπάνες για mobile internet αναμένεται να ξεπεράσουν τις δαπάνες για σταθερή πρόσβαση στο internet στις ΗΠΑ και τη Νότιο Κορέα, το 2013 και στην Αγγλία, το 2015. Σε ορισμένες αγορές, όπως είναι η Νότιος Αφρική και η Ινδονησία, προβλέπεται ότι οι δαπάνες για mobile internet θα είναι υψηλότερες από τις δαπάνες για σταθερή πρόσβαση στο internet σε όλη την περίοδο, στην οποία αναφέρεται η έρευνα.

Στις ώριμες αγορές, οι ψηφιακές πωλήσεις υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, οι οποίες ενισχύονται από την εκτεταμένη χρήση έξυπνων φορητών συσκευών, το 2017, θα αποτελούν το 44% της συνολικής δαπάνης. Το ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο, το 2008 και αυξημένο, σε σχέση με το 2012, που ήταν 34%.

Η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία, η Ρωσία, η Μέση Ανατολή και Βόρειος Αφρική, το Μεξικό, η Ινδονησία και η Αργεντινή αναμένεται να σημειώσουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και να επηρεάσουν την τρέχουσα κατάταξη των αγορών με βάση τον κύκλο εργασιών.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal