Η Ελλάδα Καινοτομεί!

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην ενθάρρυνση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας, καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της.

Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα, τους εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου, τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 17.00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.kainotomeis.gr/Default.aspx

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal