Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2013

Tα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία έχουν επιβραβεύσει την αριστεία όσον αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τα τελευταία νέα

Έναρξη των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2013

15/02/2013: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε σήμερα την έναρξη των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2013. βραβεία αυτά αναγνωρίζουν τις καλύτερες πρωτοβουλίες του δημόσιου τομέα καθώς και τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα είναι ο ισχυρότερος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Το τρέχον έτος, μια νέα κατηγορία που επιβραβεύει τα επιτυχημένα έργα για την ώθηση της πράσινης οικονομίας προστέθηκε στις πέντε υπάρχουσες κατηγορίες (δείτε παρακάτω).

Σχετικά με τα βραβεία

Από το 2006, τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία έχουν επιβραβεύσει την αριστεία όσον αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Από τότε που θεσπίστηκαν τα βραβεία αυτά, διαγωνίστηκαν περισσότερα από 2.000 έργα, στηρίζοντας από κοινού τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων επιχειρήσεων. Ο στόχος αυτού του θεσμού είναι να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τις επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται προκειμένου να προωθούνται οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα, να παρουσιάζονται και να διαδίδονται παραδείγματα βέλτιστων επιχειρηματικών πολιτικών και πρακτικών, να προβάλλεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να λειτουργεί σαν κινητήριος μοχλός και πηγή έμπνευσης για τους δυνητικούς επιχειρηματίες.

Οι στόχοι των Βραβείων είναι:

  • Να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν οι επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας
  • Να προβληθούν και να διαδοθούν τα παραδείγματα των βέλτιστων πολιτικών και πρακτικών επιχειρηματικότητας
  • Να ενημερωθεί περαιτέρω το κοινό για το ρόλο των επιχειρηματιών στην κοινωνία
  • Να λειτουργήσουν τα Βραβεία ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.

Οι έξι κατηγορίες που βραβεύονται είναι οι εξής:

  • Υποστήριξη της ανάπτυξης πράσινων αγορών και της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων
  • Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
  • Επένδυση στα προσόντα
  • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων
  • Υπεύθυνη και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικότητα.

Το βραβείο στη νέα κατηγορία για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης θα δοθεί σε έργα που υποστηρίζουν την αποδοτική χρήση των πόρων και την πρόσβαση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις πράσινες αγορές.

Δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες βραβείων εδώ.

Βρείτε τους υπευθύνους επικοινωνίας για τους εθνικούς διαγωνισμούς εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα Βραβεία 2012 pdf - 2 MB [2 MB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)

Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιχειρηματικότητα, συμβουλευθείτε το Πρόγραμμα Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020 English (en)

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal