Εξετάσεις Μαθημάτων ΜΟΚΕ

Καλούνται οι φοιτητές του ΤΕΙ Πάτρας που έχουν επιλέξει κάποιο από τα μαθήματα ΜΟΚΕ να παρευρεθούν στην εξέταση του μαθήματος στην αναφερόμενη ημέρα και αίθουσα και αίθουσα του τμήματος .                                                                                                                                                                                      
Όποιος φοιτητής/τρια δεν μπορεί να εξεταστεί στο μάθημα της ΜΟΚΕ λόγω ότι συμπίπτει η εξέταση του μαθήματος με κάποιο μάθημα από το τμήμα του παρακαλείτε να επικοινωνήσει άμεσα με το γραφείο της ΜΟΚΕ στο 2610369093.

Το πρόγραμμα εξετάσεων των μαθημάτων της ΜΟΚΕ είναι διαθέσιμο στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal