Ενίσχυση σε επιχειρήσεις από ειδικούς επιστήμονες θα παρέχει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δωρεάν συμβουλές και βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες θα παρέχει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), σε επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο της χώρας.

Η δράση αυτή, είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβουλευτικού τύπου μικρής διάρκειας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από ομάδες φοιτητών με την επίβλεψη καθηγητών τους. Η υπηρεσία αυτή αφορά στην παρουσίαση λύσεων πάνω σε επιχειρησιακά προβλήματα που θα έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις. (Αναλυτικές πληροφορίες βέβαια δίνονται από τον ιστότοπο της δράσης ).

Το Δίκτυο Κοινωνικής προσφοράς, όπως ανακοίνωσε το ΟΠΑ, καλεί τις ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στην εθελοντική δράση που αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβουλευτικού τύπου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην ιστοσελίδα :http://serv.noc.aueb.gr/login/signup.php, για περισσότερες πληροφορίες. Η εφαρμογή αυτής της δράσης αναμένεται να αρχίσει τον Οκτώβριο του 2013.

Δωρεάν συμβουλές και βοήθεια σε επιχειρήσεις, θα παρέχουν επιστήμονες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος του Ιδρύματος είναι να στηρίξει εθελοντικά, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τα επιστημονικά εργαλεία που διαθέτει όποιες επιχειρήσεις έχουν ανάγκη. Και συγκεκριμένα:

• τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε,

• τους φοιτητές του, ενισχύοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους με τα κατάλληλα εφόδια για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη.

Τέλος, η προθεσμία υποβολής συμμετοχών για τις επιχειρήσεις είναι η 8η Ιουλίου 2013, ενώ θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων και η δημιουργία των ομάδων εργασίας.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal