Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε το 2012 από την Ελληνική Πρωτοβουλία (ΤΗΙ) με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για έμπειρους και εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, παρέχοντας στος νικητές καθοδήγηση, χρηματοδότηση και ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων. Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση των 10 προκριθέντων επιχειρηματικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, η κριτική επιτροπή κατέληξε στους νικητές του 2013 . Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε στις 24 Απριλίου 2013 στην Αθήνα και οι νικητές είναι οι εξής:

Stella Mare
Corfu Living Museum
Great Catering
RabT

Καντε κλίκ εδώ για να δείτε την περιγραφή κάθε νικήτριας ιδέας.

Ο Όμιλος Libra έχει δεσμευτεί για €5.000.000 προς το βραβείο και, αρχικά προσέφερε χρηματοδότηση €500.000 προς τις νικήτριες ιδέες του 2013, ωστόσο προκρίθηκε η αύξηση του φετινού συνολικού ποσού χρηματοδότησης στις €575.000, καθόσον τα επιχειρηματικά πλάνα των νικητών ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικά όσο και ελπιδοφόρα. Το επιπλέον ποσό χρηματοδότησης θα χορηγηθεί από τον Όμιλο Jalouise Pty Ltd, άλλον έναν υποστηρικτή της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI). Πέραν της εταιρικής χρηματοδότησης, κάθε νικήτρια ιδέα θα λάβει ένα υψηλά ειδικευμένο στέλεχος ως μέντορα, καθώς και επιχειρηματική υποστήριξη.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal