Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας επί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με έμφαση στην Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία

Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας επί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

με έμφαση στην Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία

Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

 

Έχουμε την χαρά να σας καλέσουμε τόσο στην έναρξη της Εβδομάδας Καινοτομίας, Δευτέρα 1 Ιουλίου και ώρα 09:30, η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό χώρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας από 1-10 Ιουλίου, 2013,  όσο και κατά τη διάρκεια των εργασιών οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομιλίες από εκπροσώπους εταιρειών Φ/Β συστημάτων σχετικά με την προοπτική των ΑΠΕ στην Ελλάδα, ομιλίες από εκπροσώπους Φορέων και Τραπεζών επί των επενδύσεων και της πολιτικής των ΑΠΕ, συζητήσεις και έκθεση προϊόντων και σχεδίων επί των ΑΠΕ καθώς και την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ειδικών σε καινοτομίες και έξυπνες εφαρμογές.

Επισυνάπτεται το Σχετικό Δελτίο Τύπου και το Πρόγραμμα.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal