ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Νεανική Επιχειρηματικότητα: χρήσιμα εργαλεία» Πάτρα,

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Πάτρας σε
συνεργασία με το Κέντρο Προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας και
Τεχνολογίας (Κε.Π.Ν.Ε.Τ), τον Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών
Δυτικής Ελλάδας (Ε.Συ.Ν.Ε.Δ.Ε) και την υποστήριξη του Κέντρου Εθελοντών
Μάνατζερ Ελλάδος (Κ.Ε.Μ.Ελ) σας προσκαλούν στο διήμερο σεμινάριο με θέμα
«Νεανική Επιχειρηματικότητα: χρήσιμα εργαλεία».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Πάτρας, τη
Πέμπτη 23 και Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και ώρα έναρξης 12:00. Το σεμινάριο
είναι διήμερο συνολικής διάρκειας 12 ωρών (επισυνάπτεται πρόγραμμα) και
απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους του ΤΕΙ Πάτρας όλων των τμημάτων,
με χορήγηση βεβαίωση ολοκλήρωσης σεμιναρίου νεανικής επιχειρηματικότητας
από τη ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας με απαραίτητη προϋπόθεση την παρουσία των
συμμετεχόντων στις θεματικές ενότητες.

Μέσα στο ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της συνεχιζόμενης κρίσης και της
έλλειψης προοπτικών για τη νέα γενιά, η υλοποίηση του συγκεκριμένου
σεμιναρίου θα προσπαθήσει να επανεμπνεύσει και να βοηθήσει τους νέους μας
στο επιχειρείν, να υποστηρίξει -στο μέτρο του εφικτού- δράσεις καινοτομίας
και να αναδείξει την επιχειρηματικότητα. Βασικό στοιχείο του σεμιναρίου
είναι η συσπείρωση των προσπαθειών διαφόρων φορέων και ιδιωτών, με κοινό
στόχο τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών στις νεώτερες γενιές, τη σύνδεση
της γνώσης με την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία πεδίου διαλόγου για
μια νέα επιχειρηματική δράση.  Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας
δημιουργικού διαλόγου για τα κίνητρα, αλλά και τα εμπόδια
επιχειρηματικότητας, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, και τη
δυνατότητα διασύνδεσης μεταξύ νέων και επιχειρηματιών. Συμπληρωματικά θα
πραγματοποιηθούν workshops για την παροχή υποστήριξης/ενδυνάμωσης, τα
οποία θα πλαισιώσει η εξειδικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)
της ΚΕΜΕΛ με σκοπό να δοθούν σαφείς, απλές και πρακτικές απαντήσεις σε
νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal