Διαγωνισμός Ανάπτυξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Καινοτόμων Επιχειρήσεων από το ΤΕΙ Σερρών

Ο Διαγωνισμός Ανάπτυξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Καινοτόμων Επιχειρήσεων, διοργανώνεται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του ΤΕΙ Σερρών και έχει σκοπό την καλλιέργεια καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στους σπουδαστές και τους νέους απόφοιτους του ΤΕΙ Σερρών.

altΜέσω του διαγωνισμού δίνονται κίνητρα σε ομάδες σπουδαστών και απόφοιτων του ΤΕΙ Σερρών να αναπτύξουν μία καινοτόμα ιδέα και τις απαραίτητες ενέργειες για την εμπορική αξιοποίησή της, μέσω ενός επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα αξιολογηθεί με βάση την πρωτοτυπία, την αποτελεσματικότητά και τη βιωσιμότητά του. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να αφορά είτε στην ανάπτυξη καινοτομίας μέσα σε υπάρχουσα επιχείρηση, είτε στη δημιουργία νέας επιχείρησης που βασίζεται σε μία καινοτόμο ιδέα, που εντάσσεται ενδεικτικά σε κάποια από ακόλουθες ενότητες:

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως αιολική ή ηλιακή)
 • Εφαρμογές για Smart Phones
 • Βιολογική γεωργία
 • Επικοινωνίες
 • Πληροφορική
 • Υγεία
 • m-Health (mobile-Health)
 • e-business & e-commerce
 • Social networks
 • Logistics
 • Εναλλακτικός τουρισμός

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι του ΤΕΙ Σερρών καθώς και σπουδαστές/φοιτητές/απόφοιτοι άλλων Ιδρυμάτων που θα συστήσουν ομάδες εργασίας με σπουδαστές ή αποφοίτους του ΤΕΙ Σερρών.

Η πρόταση μπορεί να αποτελεί τμήμα πτυχιακής εργασίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Ειδικότερα προτείνεται σε όλους στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Σερρών (ενεργοί ή απόφοιτοι) που έχουν εκπονήσει την πτυχιακή τους εργασία, να την επεξεργαστούν περαιτέρω για τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου.

Η υποβολή αίτησης, συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό σχέδιο, θα γίνεται ηλεκτρονικά στο mail της ΔΑΣΤΑ ( dasta@teiser.gr) από 24 Μαϊου 2013 μέχρι 05 Ιουλίου 2013. Η ηλεκτρονική μορφή της αίτησης και του επιχειρηματικού σχεδίου διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, θα ακολουθήσει η 1η αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών και θα αναδειχθούν οι πέντε (5) καλύτερες. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει αναλυτικότερη διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να αναδειχθεί το πιο καινοτομικό επιχειρηματικό σχέδιο από τα πέντε καλύτερα. Τέλος θα παρουσιαστούν και θα βραβευτούν οι παραπάνω πέντε καλύτερες επιχειρηματικές προτάσεις σε ειδική τελετή του ΤΕΙ Σερρών, παρουσία του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου, άλλων φορέων της πόλης, τοπικών ΜΜΕ, των σπουδαστών και του προσωπικού του ΤΕΙ Σερρών.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα κερδίσουν την προβολή των επιχειρηματικών σχεδίων τους σε τοπικά ΜΜΕ & φορείς επιχειρήσεων.

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal