ΓΓΝΓ: Δράση: «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και στήριξης των νέων, σε συνεργασία με  τον  Σύνδεσμο  Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ)  και την  Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ), διοργανώνουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη».
Στόχοι της δράσης είναι :

- Η μεταφορά εμπειρίας σε συνδυασμό με πρακτικές γνώσεις
- Η ενίσχυση  της  επιχειρηματικότητας – απασχόλησης
- Η παροχή coaching για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών
- Η δυνατότητα δικτύωσης στελεχών  εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ και  νέων με αντίστοιχα ενδιαφέροντα.

Η δράση  θα γίνει  στην Αθήνα, σε συνεδριακές  αίθουσες του Υπουργείου Παιδείας, το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου  2013  και  δίνει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης σε 50 νέες-ους, ηλικίας έως 35 ετών, (έτος γέννησης από το 1978 και μετά) με την προϋπόθεση να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή Κολλεγίων (με ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,0) και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής  θεματικές ενότητες:
1. Operations Management
2. Εξωστρέφεια
3. Quality Management
4. Sustainability
5. Innovation transfer
6. Funding Opportunities
7. Marketing Management
8. HR Management
9. Financial Management
10. Start up Know how
(βλ. εδώ Θεματικές Ενότητες).

Η θεωρητική κατάρτιση για κάθε μια θεματική ενότητα είναι 6 ώρες και η πρακτική κατάρτιση 2 ώρες.
Συνολική διάρκεια: 80 ώρες

Ημέρα και ώρες διεξαγωγής: Σάββατο09:00 - 18:00.
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5,12,19/10/2013 & 2,9,16,23,30/11/2013 & 7,14/12/2013.
Ημερίδα έναρξης: Παρασκευή 4/10/2013, ώρα 17:00-21:00.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
• Αίτηση συμμετοχής (ΕΔΩ)
• Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο πτυχίου (όπου θα φαίνεται ο  βαθμός)
• Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται, από τη Τρίτη 30.07.2013 έως και την Δευτέρα  16.09.2013 και ώρα 13:00 είτε:

  1. Με επί τόπου επίσκεψη στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Αχαρνών 417, Άγιος Ελευθέριος), ώρες: 09:00-14:00, γραφείο 135), προσκομίζοντας όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής.
  2. Ηλεκτρονικά στο  e-mail: s.kentistou@neagenia.gr, υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Μετά το τέλος της δράσης θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για περισσότερες  πληροφορίες:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
Δ/νση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, 
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Κεντηστού Σοφία Τηλ.: 210 25 99 431,  
Νιτσάκης Θωμάς  Τηλ.: 210 25 99 332

Πηγή: http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2124...

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal