Βραβεία ΕΒΕΑ για φοιτητές

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό για φοιτητές και σπουδαστές, με αντικείμενο τη συγγραφή εργασίας με θέμα: «Προσδοκίες και απαιτήσεις από την επιχειρηματική εξωστρέφεια»

Όροι του Διαγωνισμού

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων με την προϋπόθεση να μην έχουν βραβευθεί από το ΕΒΕΑ την τελευταία τετραετία. Κάθε εργασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 δακτυλογραφημένες σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής βιβλιογραφίας). Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επαρκή τεκμηρίωση της μελέτης (βιβλιογραφία). Οι εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικό της φοιτητικής   ιδιότητας του   ενδιαφερομένου,   ενώ θα   πρέπει   να   έχουν   υποβληθεί   μέχρι   και την 17η Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή στο Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, 3ο όροφος, υπεύθυνη κα Κ. Παπαδιαμαντοπούλου, τηλ.: 210-36.22.158, fax: 210-36.12.218.

Θα απονεμηθούν τρία χρηματικά Βραβεία:

1ο Βραβείο 2.000 Ευρώ
2ο Βραβείο 1.500 Ευρώ
3ο Βραβείο 1.000 Ευρώ

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal