Διδακτορική διατριβή

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BRUNEL (UK) KAI ΤΟ ΤΕΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Μετά την αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολογίας, συζητήθηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Brunel (UK), η οποία αρχίζει να εφαρμόζεται στον τομέα της έρευνας και οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο των Α.Π.Ε. και ειδικότερα στους τομείς:

  1. Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
  2. Διαστασιολόγηση Φ/Β και υβριδικών συστημάτων
  3. Γήρανση Φ/Β συστημάτων
  4. Ηλιακά θερμικά συστήματα – Ηλιακή ακτινοβολία
  5. Έξυπνα ενεργειακά κτίρια
  6. Διαχείριση συστημάτων Α.Π.Ε.
  7. Νέα Υλικά στις Α.Π.Ε.

απεφασίσθη από κοινού ότι:

α) είναι αποδεκτό και δυνατό να συμμετέχουν υποψήφιοι διδάκτορες σε ερευνητικές  εργασίες, που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Πανεπιστημίου Brunel (UK) για απονομή Διδακτορικού Διπλώματος,

β) είναι αποδεκτή η επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής από το επιστημονικό προσωπικό των Α.Π.Ε. του Τ.Ε.Ι Πάτρας

γ) οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής σε Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος, κατά τον ειδικό κανονισμό του ως άνω Πανεπιστημίου, θα εγγραφούν σε αυτό (Brunel University) και θα διεξάγουν την έρευνά τους στο εργαστήριο των Α.Π.Ε. στο Τ.Ε.Ι Πάτρας υπό την καθοδήγηση του επιστημονικού δυναμικού του Εργαστηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στη διεύθυνση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ,

Κτίριο ΣΕΥΠ, 2ος Όροφος,

Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι

243 34 Πάτρα

τηλ/φαξ: 2610 643060.

 

δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μαζί με το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία σπουδών.

Καθ. Σωκρ. Καπλάνης

Πρόεδρος ΤΕΙ Πάτρας

& Υπεύθυνος του

Εργαστηρίου των Α.Π.Ε.

Εγγραφή στη Διδακτορική διατριβή

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal