Υποτροφίες

5 προπτυχιακές υποτροφίες

Φορέας παροχής:  Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα

Χορήγηση υποτροφίας για: Προπτυχιακούς φοιτητές

Σχετιζόμενο επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες υγείας

                                                 Τεχνολογικές επιστήμες

Τόπος υλοποίησης σπουδών: Ελλάδα

Προθεσμία υποβολής: 7/9/2018

Ιδιότητα δικαιούχου: Προπτυχιακοί φοιτητές

Κοινωνικά κριτήρια: Συγκεκριμένος τόπος καταγωγής

Σχετικός σύνδεσμος:

http://career.duth.gr/portal/sites/default/files/scholarships/ypotrofia_260618.p...

Μεταπτυχιακή υποτροφία

Μία μεταπτυχιακή υποτροφία

Φορέας παροχής:  Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Σχετιζόμενο επιστημονικό πεδίο: Μεταλλουργία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 31.10.2018

Ιστοσελίδα ιδρύματος: https://www.ipep-gr.org/

Εγγραφή στη Υποτροφίες

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal