Σχετικά

Γραφείο Διασύνδεσης

Ορισμός

Ο θεσμός του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του ΤΕΙ Πατρών να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του τη δυνατότητα της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και του σχεδιασμού της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας καθώς και τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Στόχος

Κύρια αποστολή του ΓΔ του ΤΕΙ Πατρών αποτελεί η διευκόλυνση των σπουδαστών και αποφοίτων στη μετάβαση από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην κοινωνία και ειδικότερα στην αγορά εργασίας. Επίσης, η υποστήριξή τους στην εύρεση μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών, κατατακτήριων εξετάσεων σε ΑΕΙ, προγραμμάτων κατάρτισης, επιχειρήσεων για την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης κ.α.

Επιπλέον αποστολή του ΓΔ αποτελεί και η παροχή πληροφόρησης στην ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, της ύλης των μαθημάτων κ.α.

Σκοπός του ΓΔ είναι να δημιουργήσει τις δομές και τις δυνατότητες μόνιμης και πολύπλευρης συνεργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την Παραγωγή.

Δραστηριότητες

Στα πλαίσια αυτού του σκοπού το ΓΔ προωθεί και στηρίζει δραστηριότητες και των δύο μερών (εκπαίδευσης & παραγωγής) που ενισχύουν την αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία, τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, την προβολή των δυνατοτήτων του Ιδρύματος για παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, την προώθηση σπουδαστών και πτυχιούχων στην αγορά εργασίας, την από κοινού οργάνωση εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και άλλα.

Ειδικότερα, επιδίωξη του ΓΔ του ΤΕΙ είναι να στηρίξει τα συμβαλλόμενα μέρη στην ανάπτυξη αμφίδρομης και αυτόνομων συνεργασιών.

Ωφελούμενοι

Έτσι, απευθύνεται:

 • Στα Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος, των Σχολών και των Τμημάτων
 • Στους φοιτητές και πτυχιούχους του ΤΕΙ.
 • Στα μέλη Ε.Π., στα Τμήματα σπουδών, στα εργαστήρια, στους Τομείς μαθημάτων κλπ
 • Σε όλες τις επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Συνεταιρισμούς, κοινωνικοοικονομικούς φορείς (επιμελητήρια κ.λπ.).

Παροχή υπηρεσιών σε πτυχιούχους και φοιτητές του ΤΕΙ:

 • Πληροφορίες για προσφορά θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης.
 • Ενημέρωση για τις τάσεις και εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
 • Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
 • Συμβουλευτική και προετοιμασία των σπουδαστών για το σχεδιασμό της καριέρας τους (συνέχιση των σπουδών, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνική συνέντευξης, νεανική επιχειρηματικότητα, προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας).
 • Πληροφορίες για ακαδημαϊκές δυνατότητες εξέλιξης, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε Ιδρύματα του εξωτερικού και στη χώρα μας, καθώς και υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ενημέρωση για δραστηριότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως σεμινάρια εξειδίκευσης, συνέδρια, ημερίδες, ημέρες καριέρας.

Παροχή υπηρεσιών σε παραγωγικούς και κοινωνικοοικονομικούς φορείς:

 • Πληροφόρηση και στήριξη για κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό είτε στα πλαίσια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης είτε σε μόνιμη βάση.
 • Συνεργασίες σε θέματα αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανάπτυξη προγραμμάτων, παροχή υπηρεσιών, τεχνολογικής έρευνας στα εργαστήρια του Ιδρύματος.
 • Στήριξη συνεργασιών του Ιδρύματος σε θέματα κατάρτισης, σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων, ομάδων συμβούλων, πιστοποιήσεων κ.α.
 • Συνεργασίες σε θέματα μελετών – ερευνών, πτυχιακών εργασιών στους χώρους παραγωγής, προώθηση συνεργασιών με επιμελητήρια.
Εγγραφή στη Σχετικά

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal