Αλλαγή Ημερομηνίας: change of date for the Lund conference

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 21 Ιούνιος, 2012 - 17:45

Προς:    Όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας

                - Γραφεία κ.κ. Πρυτάνεων

                - Γραφεία κ.κ. Προέδρων

                - Γραφεία Διεθνών Σχέσεων & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για το πρόγραμμα EM-iDEA, παρακαλούμε βρείτε συνημμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με τη διοργάνωση συνεδρίου στην πόλη Lund της Σουηδίας (30-3-2012) και Vilnius της Λιθουανίας (13-7-2012), στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus Mundus/Δράση 3.

 

Στα εν λόγω συνέδρια προσκαλούνται να συμμετάσχουν άτομα τα οποία:

  • Εργάζονται ήδη στο πλαίσιο ενός ήδη εγκεκριμένου κοινού προγράμματος Erasmus Mundus ή προετοιμάζουν την υποβολή μιας νέας πρότασης.
  • Επιθυμούν να ενδυναμώσουν συνεργασίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και με Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο
  • Ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός δομημένου δικτύου με στόχο την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος EM-iDEA έχουν επίσης προγραμματιστεί να διοργανωθούν ακόμα 3 συνέδρια (Novi Sad, Valencia, Bordeaux), έως τον Ιούλιο του 2013.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρώτο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ghent, καθώς επίσης και ενημέρωση για το πρόγραμμα EM-iDEA μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα http://www.em-concilium.eu 

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

Αθηνά Πλέσσα - Παπαδάκη

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal