Σπουδές στην Γαλλία

Οι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Γαλλία,
μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στην                                                
καινούρια ιστοσελίδα Grèce Campus France, 
η οποία είναι είναι αποκλειστικά στα ελληνικά.
https://www.grece.campusfrance.org/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal