Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα :Βιολογίας

Τίτλος Προγράμματος :Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία

Σχετικός  σύνδεσμος:https://aemonas.admin.uoc.gr/METAPTYX/

Προθεσμία υποβολής :12 Απριλίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal