Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα :Ιατρικής

Τίτλος Προγράμματος :Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Σχετικός  σύνδεσμος: www.med.uth.gr/pmsBioethics/

Προθεσμία υποβολής : 12 Ιουλίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal