Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα :Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τίτλος Προγράμματος :Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

Κατευθύνσεις

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
2. Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Σχετικός  σύνδεσμος: http://tourpost.teiath.gr/

Προθεσμία υποβολής : 31 Ιουλίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal