Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος Προγράμματος :Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων

Κατευθύνσεις

1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
2. Εσωτερικός Έλεγχος

Σχετικός  σύνδεσμος: http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/

Προθεσμία υποβολής : 15 Ιουνίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal