Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα :Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τίτλος Προγράμματος :Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός

Σχετικός  σύνδεσμος: http://envi.arch.auth.gr/wordpress/

Προθεσμία υποβολής :14 Ιουνίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal