Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα :Ψυχολογίας

Τίτλος Προγράμματος :Κλινική Ψυχολογία (Clinical Psychology)

Σχετικός  σύνδεσμος: http://www.clin.psych.uoa.gr/

Προθεσμία υποβολής :23 Απριλίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal