Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα :Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος Προγράμματος :Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης

Σχετικός  σύνδεσμος:https://nfel.aegean.gr/

Προθεσμία υποβολής :27 Μαΐου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal