Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Φορέας υλοποίησης  : Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα :Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και Διοίκησης Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Τίτλος Προγράμματος :Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος (MSc in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment)

Σχετικός  σύνδεσμος:http://www.environmentalprotection.gr/

Προθεσμία υποβολής :25 Φεβρουαρίου 2019

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal