Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα :Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης (Advanced Informatics and Computing Systems - Software Development and Artificial Intelligence)

Κατευθύνσεις

1. Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή / IntelligentTechnologiesforHuman– ComputerInteraction (ΕΤΕΑΥ/ITHCI)
2. Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού / AdvancedSoftwareDevelopmentTechnologies (ΠΡΟΤΑΛ/ASDT)
3. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών / e-Serviceandm-ServiceTechnologies (ΤΗΚΥ/eSmST)

Προθεσμία υποβολής :5 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικός σύνδεσμος :http://www.cs.unipi.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal