Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα :Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων (MSc in Tax Consultancy and Business Legislation)

Προθεσμία υποβολής :31 Οκτωβρίου 2018.

Σχετικός σύνδεσμος :https://af.teiwm.gr/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal