Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης  :Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα :Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration, MBA) (Executive)

Προθεσμία υποβολής :19 Νοεμβρίου 2018.

Σχετικός σύνδεσμος :http://mba.uom.gr/ 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal