Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Φορέας υλοποίησης : Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα : Πληροφορικής

Τίτλος Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Ψηφιακές Εφαρμογές και Καινοτομία» (Digital Applications and Innovation)

Προθεσμία υποβολής :31 Οκτωβρίου 2018.

Σχετικός σύνδεσμος : http://di.ionio.gr/μεταπτυχιακές-σπουδές/pms-digital-applications-and-innovation/

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal