ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος"

 

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων για ΠΜΣ
 

Παρακαλώ, όπως δημοσιευθεί η συνημμένη - σε word και pdf -

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ

"Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος"

ΤΕΙ Πειραιά - Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  www.environmentalprotection.gr

 

Ευχαριστώ πολύ

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ,

 

Γιώργος Κ. Βαρελίδης (6977-091723)

Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά

Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος ΕΜΠ

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal