Κατανομή Κονδυλίων ERASMUS για το 2012

Ανακοινώθηκε από το IKY/ Εθνική Μονάδα Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση/LLP/ERASMUS ότι "στο πλαίσιο της κινητικότητας ERASMUS 2012/2013, πραγματοποιήθηκε η κατανομή των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανά δράση και σας αποστέλλουμε τον σχετικό πίνακα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της καμπάνιας που έχει ξεκινήσει με σκοπό την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, χρηματοδότησε τις Εθνικές Μονάδες του προγράμματος ERASMUS, επιπροσθέτως της αρχικής κατανομής του προϋπολογισμού της, με συμπληρωματικά κονδύλια για την πρακτική άσκηση. Γι'αυτό τον λόγο, το ποσό της Ευρωπαϊκής επιχορήγησης που κατανέμεται για πρακτική άσκηση, για το 2012/2013, είναι αυξημένο κατά 82,25% σε σχέση με το ποσό της Ευρωπαϊκής επιχορήγησης που κατανεμήθηκε το 2011/2012 και κατά συνέπεια τα ποσά για πρακτική άσκηση που σας αναλογούν είναι αυξημένα κατά 30% με 100% στις περισσότερες περιπτώσεις ενώ σε μερικές περιπτώσεις είναι αυξημένα κατά 150%, σε σχέση με το 2011/2012 και πάντα λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό απορροφητικότητας των δύο προηγούμενων ετών.

Επίσης, το ποσό της Ευρωπαϊκής επιχορήγησης που κατανέμεται για την κινητικότητα του προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωσης είναι αυξημένο κατά 38,39% σε σχέση με το 2011/2012, με σκοπό την κάλυψη της αύξησης της κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση που παρουσιάστηκε το 2011/2012".

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal