ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΙΣΠΑΝΙΑ

Dear colleagues,

Please find attached two placement offers by the Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner" del Principado de Asturias (Spain).

We would be grateful if you could forward this information to your institutions. The contact details are in the attached document.

Thank you for your cooperation.

Kind regards,

-------------------------------
Loreta Paulauskaitė

ORGANISMO AUTÓNOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS
División Erasmus
Paseo del Prado 28, 8ª planta
E-28014  MADRID

Telf.: +34 91 506 57 20
Fax: +34 91 506 56 89
E-mail: loretap@oapee.es

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal