Θέσεις Πρακτικής Άσκησης (placement offer - Debrecen -HU)

Dear Colleagues,

Please forward the enclosed Erasmus placement offer to your HEIs.

Kind regards,

Szabolcs Bokodi

Erasmus programme co-ordinator
Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation Felsőoktatás és K+F / Higher Education and R&D
Tel/Phone: + 36 20 915 8520
E-mail: szabolcs.bokodi@tpf.hu
Skype : bokodiszabolcs
Levelezés/Postal address: H-1438 Budapest 70. Pf 508.
Székhely: 1092 Budapest Lónyay u. 31.
Web: www.tka.hu

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal