Πρακτική άσκηση στη ΔΟΥ Α' Πατρών

Μία θέση για πρακτική άσκηση στη ΔΟΥ Α' Πατρών  για φοιτητή/τρια που προέρχεται από τη ΣΔΟ.

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal