Πρακτική Άσκηση στη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος

Ζητούνται φοιτητές για πρακτική άσκηση για απασχόληση στα κάτωθι καταστήματα:

1.      ΛΗΜΝΟΣ

2.      ΣΑΜΟΣ

3.      ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

4.      ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

5.      ΚΙΛΚΙΣ

6.      ΣΕΡΡΕΣ

7.      ΡΟΔΟΣ

8.      ΙΩΑΝΝΙΝΑ

GENIKI BANK - ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

 Τομέας Δραστηριότητας: Τραπεζικές Εργασίες

 Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 109 -111, 115 10, Αθήνα 

 Πληροφορίες:

Μανωλουδάκη Μαρία, Μπουλέ Μαρίζα – Τομέας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης

Τηλ. 210 6975095 / 210 6975701 – Fax: 210 6975090   

E-mail: maria.manoloudaki@geniki.gr - mariza.boule@geniki.gr

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal