ΠΑ στο ΚΕΚ Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.

Ζητούνται φοιτητές των τμημάτων, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ε.Σ.Π.Σ., ΕΠΔΟ, Πληροφορικής & ΜΜΕ για πρακτική άσκηση στο ΚΕΚ Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.

 

Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.

Κανακάρη 101 (εντός στοάς),

26221 Πάτρα

Email: jkaridas@olympiakokek.gr

web: www.olympiakokek.gr

Περισσότερες πληροφορίες ατο συνημμένο αρχείο

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal