ΠΑ στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.

Προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. στο τμήμα Εταιρικής Ποιότητας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: καλή γνώση αγγλικών και MS Office.

Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο συνημμένο αρχείο και στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 2610369093 και pa@teipat.gr

Αρχεία: 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal