ΠΑ στο Δήμο Ζίτσας, Νομού Ιωαννίνων

Προσφέρεται μία θέση Πρακτικής Άσκησης στο Δήμο Ζίτσας του Νομού Ιωαννίνων για φοιτητή/τρια του τμήματος Λογιστικής.

Πληροφορίες για την εν λόγω θέση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τηλ. 2610 369092, e-mail: pa@teipat.gr

 

Τεχνική υποστήριξη: dastasupport@teipat.gr

Βασισμένο στο Drupal